BEMIDDELING


Aniek VAN DE VELDE is door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken,


Bemiddeling is een redelijk nieuwe – wettelijk geregelde - manier om uw conflict of geschil op te lossen. De recente wetswijziging maakt bemiddeling nog aantrekkelijker. (Wet 18/06/2018)

 

Bemiddeling is een vrijwillige en vertrouwelijke wijze van geschillenregeling.   


Tijdens een gestructureerde onderhandelingsmethode onder begeleiding van een neutrale derde, de bemiddelaar, wordt getracht een akkoord tot stand te brengen.Waar de Rechtbank zich enkel kan baseren op de wettelijke regels, staat het partijen vrij om zelf een overeenkomst op maat uit te werken.  De advocaat-bemiddelaar kan waken over de juridische haalbaarheid.


De advocaat erkend als bemiddelaar is vertrouwd met conflictsituaties en vergemakkelijkt, structureert en coördineert de onderhandelingen tussen partijen.


Voor de bemiddeling start, sluiten partijen een bemiddelingsovereenkomst af.  Hierin worden de verplichtingen van beide partijen vastgelegd, afspraken over de werkwijze, de beëindiging, de vergoeding en de kosten. 


Wanneer er een akkoord wordt bereikt, wordt dit alles schriftelijk vastgesteld in een bindende overeenkomst, die door de Rechtbank wordt gehomologeerd.


Partijen die een beroep doen op een bemiddelaar voor de oplossing van hun geschil, kiezen voor een snelle, discrete en flexibele behandeling van hun probleem, en vergroten de kans op een oplossing waarmee zowel zijzelf als hun tegenpartij tevreden zijn.


Mochten U vragen hebben omtrent bemiddeling kan U contact opnemen met Aniek VAN DE VELDE via 056 60 10 70 of advocaten@dewever-vandevelde.beVoor meer info, neem ook een kijkje op de site van de Federale Overheid of op de site van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage

Kantoor Wakken

Kasteeldreef 9

8720 WAKKEN


advocaten@dewever-vandevelde.be

tel. 056/60.10.70

Kantoor Sijsele (Damme)

Stationsstraat 26

8340 SIJSELE-DAMME


advocaten@dewever-vandevelde.be

tel. 050/37.07.77


Copyright © All Rights Reserved

Disclaimer & Privacyverklaring